هر روز در تمام صنایع شاهد رشد روز افزون تکنولوژی هستم و اینک عرضه تلویزیون های منحنی نیر حرکتی نوین برای به نمایش قراردادن تصاویر طبیعی تر به بیینده خود می باشند.

تلویزیون های منحنی از صفحه LED های مدور ساخته شده اند که برای نصب آنها به دیوار نیازمند استفاده از پایه های دیواری مخصوص بخود نیز می باشند.

پایه تلویزیون منحنی در قسمت قابل نصب به تلویزیون دارای انحناءی خاصی می باشد و کاملا با قسمت پشت تلویزیون های منحنی همخوانی دارند و یا هر بازوی نصب دارای یک محور جداگانه می باشد که می تواند خود را بر سطح پشت تلویزیون مماس نموده و وزن تلویزیون کاملا بر روی آنها تقسیم می گردد.

در حال نمایش یک نتیجه

مشاهده فیلترها
نمایش 12 24 36