Blog

OLED تلویزیون تخت یا تلویزیون منحنیبا وجود فن آورهای جدیدی که در تولید صفحات نمایشگر بوجود آمده و آپشنهای پیشرفته ی امروزی، یکی از عمده ترین ایراداتی که بر تلویزیون های صفحه تخت گرفته می شود، کمی زاویه دید در آن است زیرا به طور معمول برای تماشای تلویزیون های صفحه تخت معمولا باید روبروی این نمایشگرها نشست تا تصویری بهتر، از آن به چشم بخورد.

ادامه مطلب ...