نحوه نصب پایه دیواری تلویزیون LED/LCD مدل LED-600

آموزش نصب پایه دیواری تلویزیون LED/LCD مدل LED-600

توجه داشته باشید باکس های براکت دیواری تلویزیون شامل قطعات لازم می باشد. در هر شکل قطعات استفاده شده مناسب جهت نصب براکت LCD به دیوار نمایش داده شده است.

نحوه نصب پایه دیواری تلویزیون LED/LCD مدل LED-600

1- ابتدا از براکت دیواری تلویزیون جهت مشخص کردن جای پیچ ها اسفاده نمایید. این مدل براکت دیواری را می توان بر روی دیوار آجری و یا داربست چوبی نصب نمود. البته باید دیوار مقاومت لازم را جهت نصب  براکت و تلویزیون روی دیوار داشته باشد.
 بعد از قرار دادن براکت روی دیوار باید آن را تراز نمایید و سپس محل مناسب را علامت بزنید و بعد از این مرحله جهت نصب براکت تلویزیون روی دیوار آجری از رولپلاک استفاده نمایید اما برای نصب روی داربست چوبی نیازی به استفاده از رولپلاک نمی باشد.

نحوه نصب پایه دیواری تلویزیون LED/LCD مدل LED-600

2- در این مرحله پایه ها را در پشت نمایشگر با استفاده از پیچ های مناسب و واشر ها با توجه به شکل زیر متصل نمایید.

نحوه نصب پایه دیواری تلویزیون LED/LCD مدل LED-600


نحوه نصب پایه دیواری تلویزیون LED/LCD مدل LED-600


نحوه نصب پایه دیواری تلویزیون LED/LCD مدل LED-600


نحوه نصب پایه دیواری تلویزیون LED/LCD مدل LED-600


نحوه نصب پایه دیواری تلویزیون LED/LCD مدل LED-600


نحوه نصب پایه دیواری تلویزیون LED/LCD مدل LED-600