ارگونومی

ارگونومی چیست ؟ 

 ارگونومی رشته ای از علوم است که با بدست آوردن بهترین ارتباط میان کاربران و محیط کار تعریف می شود .

ارگونومی کامپیوتر چیست؟

ورود کامپیوترها به دنیای ما هر چند با مزایای بسیاری همراه بود اما مثل هر پدیده  دیگری که وارد عرصه زندگی بشر می شود دارای  تبعات منفی نیز هست که کامپیوتر نیز از این امر مستثنی نمی باشد . از جمله مهمترین این تبعات می توان به  نشستن های طولانی مدت پشت میز کامپیوتر و خیره شدن به صفحه مانیتور اشاره کرد.
ارگونومی کامپیوتر نیز به  مطالعه و بررسی عوامل انسانی در ارتباط با کامپیوتر می پردازد  و یکی ازاهداف اصلی آن ، تایید و تضمین مناسب بودن دستگاه  مورد استفاده برای  انسان می باشد .

رعایت اصول ارگونومی  کامپیوتر
سرلحه تولید کنندگان تجهیزات  کامپیوتر ( مانند مانیتور،   صفحه کلید ، ماوس ، میز و صندلی  .....  )  طراحی و ساخت تولیدات خود  مطابق با اصول ارگونومی می باشد  و آتها سعی دارند  تا محصولات خود را مطابق با آن اصول  عرضه نمایند. اما این تولید کننده گان همیشه با محدودیتهای در رابطه با رعایت اصول ارگونومی روبرو هستند که گاها به جهت رفع این موانع کاربران نیازمند  به استفاده از  ملزومات دیگری می باشد .  
کاربرد کامپیوتر در زندگی بشر بسیار زیاد است و تعداد زیادی از افـراد سـاعت های متمــادی با کـامپیوتر کـار می کنند ، بنا براین   رعایت اصول ارگونومی سبب کاهش ضایعات چشم ، سردرد و کمردرد اپراتورها و کاربران کامپیوترها می شود به همین دلیل شناخت عوامل مؤثر در محیط کار با کامپیوتر ، اهمیت زیادی دارد . وجود شرایط نامناسب در محیط کاری و عدم توجه به موارد ایمنی هنگام کار با کامپیوتر ممکن است در بلند مدت سبب بروز بیماری ها و ناهنجاری ها شود . 


  • ارگونومی اجزای موجود در محیط کار با کامپیوتر  ( مانیتور )

اگر برای انجام فعالیت ها در محیط کار از کامپیوتر استفاده می شود ، به منظور جلوگیری از عوارض ناشی از کار با کامپیوتر ( مانیتور)  توصیه می شود که اصول ساده ای در مورد نحوه استقاده از آن رعایت نمایید .

دراین مبحث ما فقط  به ذکر نحوه استفاده از   LCD MONITOR   در جهت رعایت اصول ارگونومی اجزای موجود در محیط کار با کامپیوتر بسنده می کنیم .

بطور کلی مانیتورها ، ممکن است دو نوع خطر را برای افراد به وجود آورند که عبارتند از :
الف  خطر درخشندگی نور و یا انعکاس و بازتاب نور محیط اطراف به چشمان فرد
ب  زوایه دید نا مناسب
از لحاظ اصول ارگونومی ، در هنگام کار با مانیتورها ، خصوصیات و اصول زیر باید مورد توجه قرار گیرند :

  •   با لاترین قسمت صفحه مانیتور در امتداد دید اپراتور قرار گیرد .              
  •   فاصـله بین چشــم ها تا صــفحه مانیتور بین 4۰ تا 7۰ ســانتی متر و در بعضــی مـوارد در بهترین حالت ، 45 سانتی متر توصیه شده است . البته این فواصل بستگی به سایز مانیتور نیز دارد .
  •   صفحه مانیتور نباید درخشندگی داشته باشد و نور را نیز نباید منعکس کند .
  •   تصاویر روی صفحه مانیتور باید واضح و خوانا باشند .
  •  جهت کاهش انعکاس نور محیط اطراف در مانیتور ، باید ضمن تنظیم مانیتور ، درخشندگی را نیز در منبع تولید آن کنترل کرد ( کاهش داد )
  •   مانیتورها باید در مکانی دورتر از پنجره و در امتداد قائم با آنها قرار گیرند .
  •   برای جلوگیری یک زاویه دید مناسب به صورتی که صفحه مانیتور در میدان دید فرد واقع شود ، گردن باید راست نگاه داشته شود و مسیر دید نیز باید به سمت پایین باشد
  •   جهت افزایش قابلیت تنظیم مانیتور نیز می توان از پایه های LCD MONITOR  متحرک استفاده کرد . این وسیله به ما امکان می دهد که با افزایش قابلیت تنظیم فواصل بر اساس اصول ارگونومی ، ضمن قراردادن  LCD MONITOR  در   محل مناسب ( از نظر قرار گرفتن در امتداد دید ) ، فاصله مناسبی را نیز بین فرد و مانیتور به وجود آورد و در نتیجه با پدید آوردن مناسب ترین شرایط دید ، از خستگی چشم و سایر عوارض چشمی و هم چنیــن سایــر ناراحتـی ها و عـوارض   استـخوانــی ماهیچه ای ( در اثر وضعیتی که فرد برای مانیتور به خود می گیرد ) جلوگیری نمائیم ..

 حال با آشنای ساده  از رعایت  اصول ارگونومی در محل کار یا زندگی خود ، کاملا به  ارتباط مستقیم  خستگی های روحی و جسمی کاربران در حین کار با کامپیوتر و نتیجاتا افت راندمان کار پی بردید  . چگونگی وضعیت قرار گرفتن شما در مقابل  کامپیوتر  و یا چگونگی قرار گرفتن مانیتور در مقابل شما باعث رعایت و یا عدم رعایت اصول ارگونومی خواهد شد .  محصولات ارائه شده توسط ما به شما کمک می کند تا ارگونومی در محل کار و زندگی خود را رعایت نمایید و همچنین زیبایی ، نظم ، استفاده بهینه از فضاهای محدود در  محیط  زندگی  و یا محل کار تان نیز به ارمغان می آورند .

بخاطر داشته باشید پیشگیری همیشه بهترین و کم هزینه ترین راه می باشد